Adásvételi szerződés - Header

Adásvételi szerződés minta

Adásvételi szerződés - Gépjármű, ingóság, ingatlan

Adásvételit keres?


Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően az ingatlan eladója és a lízingbeadó között jön létre az adásvételi szerződés. Ezután a lakást lízingelő (adós), mint lízingbevevő szerepel az ügyletben. Gépjármű adásvétele esetén szükséges a szerződésen feltüntetni az eladó és vevő állampolgárságát és személyazonosító okmányának típusát is.

- Használt gépjármű vásárlása, eladása
- Ingatlan vásárlása, eladása
- Műszaki cikk vásárlása, eladása

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés minta letöltése. Többfajta adásvételhez is talál mintát itt az oldalon. 365. § (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. Az adásvételi szerződés egy speciális szerződési forma. Az eladó köteles a vevőre átruházni az adásvétel tárgyát képező dolog (pl. ingatlan) tulajdonjogát és a dolgot a vevő birtokába bocsátani. A vevő köteles a dolgot átvenni miután kötelességének megfelelően megfizette a vételárat. A földhivatal bejegyzése által kerül át a vevőhöz a tulajdonjog, amennyiben ingatlan adásvételi szerződés ténye áll fenn.

 

Ugrás a letöltésekhez »

 

Fontos tudnivalók

Ingatlan adásvételi szerződés elemei és annak folyamata

Vannak a szerződésnek kötelező pontjai, ezeket egy minta-adásvételi szerződésből ki lehet venni. A szerződő felek személyes adatai, ingatlannak a pontos megjelölése illetve az ellenszolgáltatásnak is, az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó akaratnyilvánítás és a szerződő felek nyilatkozata, hogy magyar állampolgárok.

A szerződésben az adásvétel tárgyát képező ingatlan helyrajzi számát, természetbeni fekvését, valamint az ingatlan nyilvántartását végző körzeti földhivatalt szükséges feltüntetni.

Az ingatlan adásvételi szerződéskor ill. utána is megtörténhet az ellenérték kifizetése, akár egy részletben, akár több részletben, attól függően, hogy a felek miképp állapodtak meg. Ha a szerződés aláírásakor kerül megfizetésre, akkor a szerződés már tartalmazza azt is, hogy a tulajdonjog a szerződés aláírásával átszáll az új tulajdonosra, ill., hogy az eladó beleegyezik abba, hogy a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön az ingatlan tulajdoni lapján. Amennyiben a szerződéskötéskor csak egy részét fizeti meg a vevő az ingatlannak, akkor annak további törlesztését célszerű rögzíteni. Gyakran alkalmazott gyakorlat a tulajdonjog fenntartásának intézménye. Tehát a vevő csak akkor lesz 100%-os tulajdonosa az ingatlannak, ha a teljes vételárat megfizette. Addig a vevő az ingatlant nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

A szerződő felek az ingatlan adásvételi szerződésben az eladó birtokba-adásának valamint a vevő fizetési késedelmének esetére biztosítékot köthetnek ki. Ilyen biztosíték lehet a késedelmi kamat, illetve késedelmi kötbér kikötése.

A vevő a birtokba-adás napjától szedi a dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. A birtokba-adást sokszor jegyzőkönyv felvétele mellett bonyolítják le ( mérőórák állásának leolvasása ). A vevő ezzel a jegyzőkönyvvel és az ingatlan adásvételi szerződéssel tudja átíratni a mérőórákat a saját nevére.

Az eladó a birtokba-lépés napjáig köteles kijelentkezni az ingatlanból, valamint gondoskodni arról, hogy az ingatlan cég székhelyeként ne szolgáljon.

Az ingatlan adásvételi szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül be kell nyújtani a földhivatalba. Az adásvételi minta szerződés alapján a vevő akkor szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, ha a földhivatal azt bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásába.

Az ingatlan adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek közül az eladót terhelik a tehermentesítés költségei.

Az ingatlan adásvételi szerződés csak írásban érvényes, a szerződést ügyvédnek, jogtanácsosnak vagy közjegyzőnek kell ellenjegyeznie. Ellenjegyzés nélkül a Földhivatal nem jegyezheti be a vevő tulajdonjogát. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény szerint a több lapból álló adásvételi minta minden lapján fel kell tüntetni a szerződő felek és az ellenjegyző ügyvéd kézjegyét.

 

Adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés olyan speciális szerződési forma, amelyben az eladó köteles az adásvétel tárgyát képező dolog (pl. ingatlan) tulajdonjogát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani. Továbbá a vevő köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni. Ingatlan adásvételi szerződés esetén az adásvétel tényének Földhivatal által történő bejegyzésével kerül át a vevőhöz a tulajdonjog. Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően az ingatlan eladója és a lízingbeadó között jön létre az adásvételi szerződés. Ezután a lakást lízingelő (adós), mint lízingbevevő szerepel az ügyletben.

 

Gépjármű adásvételi szerződés

2010. január 1-től újból változtak a gépjármű adásvételi szerződés formai követelményei. Az okiratnak "teljes bizonyító erejű" -nek kell lennie. A nem megfelelő formanyomtatványt az okmányiroda vissza fogja utasítani. Megszűnik tehát a saját gyártású adásvételi lapok használata, érdemes megfelelő mintát keresni.

Teljes bizonyító erejű magánokirat feltételei:

  • A kiállító a szóban forgó okiratot saját kezűleg írta és írta alá.
  • Ügyvédi ellenjegyzés arra vonatkozóan, hogy az okirat szabály szerűen előtte került aláírásra, vagy el lett ismerve az aláírás hitelessége, illetve az elektronikus aláírással hitelesített dokumentum az ügyvéd által készítettel megegyezik.
  • Két tanú az okiraton saját kezű aláírásával, hogy az okiratot a kiállító személy saját aláírásával hitelesítette. A tanúk nevét és címét is fel kell tüntetni.

 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Adásvétel